wszystko dla producentów ślusarki
Strona główna O firmie Newsletter esco24
Przedstawiciele handlowi
Biuro
Serwis

ESCO - POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 10
03-794 Warszawa


tel: (022) 679 25 22 | fax: (022) 678 56 67 | email: esco@esco.com.plNIP: 952-00-15-627

Numer KRS: 0000181002 wydany przez: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 200 500,00 zł.

1065273 / 1801376 / 2
!copyright (c) 2005-2016 esco Polska